Siste dag i Killruddery 6 april 2013, og arbeidet med å etablere referanseområdene er avsluttet

http://youtu.be/nFTrWHGmFfQ 

http://youtu.be/nFTrWHGmFfQ