Nytt referanseområde for eldre barn (ca 5-8 år)

Dette er begynnelsen på et nytt referanseområde som ligger like ved eksisterende opparbeidet område. Dette nye området er ment å brukes for eldre barn (ca 5-8 år). Dette området er frodig har innbyr til fantasifull rollelek.

Å etablerer referanseområder handler for meg om å skape arenaer for lek og læring, samtidig som barnas sansemotoriske funsksjon utvikles. Med nesten 20 års erfaring med å jobbe spesielt med barns sanser og hvordan legge tilrette for aktiviteter som trener og utvikler disse, har jeg utviklet mine egne lekeapparater som også er "riskikovurdert". Det vil ikke si å ta vekk all risiko, men fjerne alvorlig fare for liv, slik som hegningsfare og gi en vurdering ut fra min lange erfaring. Dette ser man et eksempel på, med dissene, hvor "stag" er laget oppetter sidetauene, for å forhindre at barn feks tvinner tauet rundt hals og kveles. Derfor er det ikke tilfeldig hvordan og hvorfor lekeapparatene er utformet og valgt.

Det er også et poeng at "utstyret" som brukes skal koste relativt lite, derfor er tauverk (telner til fiskegarn) , paller (EU paller) og trær fra området brukt til å lage alle installasjonene. Det er slitesterkt, enkelt å "fikse" og lett å ta bort hvis nødvendig.

Ut fra erfaring vet jeg ved å gi barna varierte naturopplevelser, gir  dette blant annet glede, humør og humor, mestringssfølelse, fellesskapsfølelse, utvikler leken, gir sansemotorisk trening, forståelse, begreper, positivt selvbilde, fantasi, kreativitet, lite eller ingen konflikter, hjelpsomhet, og barna utvikler sin egen risikovurdering for å nevne noe.

Den sansemotoriske treningen har i tillegg selvfølgelig innvirkning på hele mennesket, ved at det tilrettelegges for lek og situasjoner/aktiviteter som utvikler både enkeltsansene (smak, lukt, syn, hørsel, taktil sans, muskel-ledd sans, likevekt- og balanse) og hele sanseapparatet.

Hvis man feks ser på vennskapsdissen, så krever denne samarbeid for å få den til å fungere (man må starte samtidig), det er morsomt og spennende, man føler samhold, men det viktigste er likevekststimuli igjennom retnings- og hastighetsforandringer.

Retnings- og hastighetsforandringer gir også slengdissen og den vanlige dissen og hengekøyene som også er laget i skogen.

 

Killruddery House & Garden

Forskjellige bilder fra den flotte hagen noen få hundre meter fra skogsområdet