Det begynner å nærme seg

24.03.2014 18:19

Beklager manglende oppdateringer, dette skal bli bedre framover nå som det er litt framdrift i prosjektet. Siden nyttår har det skjedd fryktelig lite, inntil for to uker siden.

Først, den kvinnelige ansatte som skulle starte å jobbe sammen med oss, kommer til å ha et mer administrativt ansvar mot ledelsen og ikke bidra ute i skogen. Hun er en flott dame og er kvinnen bak ideen å starte naturbarnehage her i Irland. Uheldigvis for meg, har hun ansvar for mange andre områder og jobber kun tre dager i uken. Vi skal, etter hvert, ansette minst en person til, men det ligger an til å bli noen måneder til.

Så for tre uker siden fikk jeg endelig lov å være ute hele dagen, det har vært veldig fint og givende. Å få være mer ute har vært veldig positivt, til tross for at det kun er barn ute i skogen i to til tre timer om dagen. Vi får fortsatt en gruppe på morgenen, som er i 1-1,5t før de drar tilbake til sine respektive barnehager. Barna som er på besøk kommer fra Park Acadamy sine åtte barnehager, en gruppe fra en barnehage av gangen. Vi får ca 16 barn og to voksne på hvert besøk. På ettermiddagen får vi ny gruppe fra en annen av Park Acadamy sine barnehager, med like mange barn. Det er stort sett 3-4 åringer, men noen ettermiddager har vi også besøk av det som kalles Afterschoolers, som er en slags SFO-ordning som er i barnehagene. Afterschooler barna blir hentet på skolen og kjørt til barnehagen, hvor de er fram til foreldrene kommer og henter dem. I tiden mellom de to besøkene på dagen gjør vi diverse papirarbeid, skriver Policies and Procedures, samt en lære\aktivitetsplan. På godværsdager gjør vi litt arbeid i skogen, som å hugge ved, bygge tipier, hytter, klatre-\balanseapparater og planter ned planter, blomster og trær, samt bedriver generelt vedlikehold. Kommer bilder av dette ved neste oppdatering.

Vi har kuttet litt ned på aktivitetene den tiden barna er sammen med oss ute i skogen, det vil si vi har brukt mindre tid på fellesaktiviteter. Istedenfor har vi prøvd å oppfordre til mer fri lek (det har blitt mye mer rollelek og mindre bruk av lekeapparater som disser og klatrenett), og aktiviteter som kommer på barnas eget initiativ (hvor de blant annet liker å finne insekter, bygge hytter, lete etter drager, ha skuespill). Dette ser ut til å fungere veldig godt. Barna stortrives med litt friere roller, og kommer stadig opp med nye ideer og leker. Det er vanskelig for enkelte voksne å se nytten av fri lek og lite faste aktiviteter, men jeg forklarer og unnskylder korte aktiviteter med at de kun har en time i skogen og at det er viktig å dra nytten av den ved å bruke det som er der.

Av faste aktiviteter har alle barna fått sage en 3 cm tykk trebit, som vi uken etter borret hull i og tredde på en tråd som igjen ble til en slange. Det har nettopp vært St. Patricks Day her og St. Patrick jaget visstnok alle slanger bort fra Irland, vi har fått en tilbake. Denne uken fikk vi besøke gården som ligger like i nærheten og fikk se på lamming. Vi tok med alle gruppene som kom på besøk dit, noen fikk se selve fødselen, mens andre grupper kun fikk se og klappe de små lammene og kyr\kalver. Gården har også kyr og kalver, samt masse sau og mange lam. Dette var en helt ny opplevelse for mange.

Så til sist, endelig! Vi fikk godkjent planene for toalett i City Counsil 4. mars, men vi avventer byggingen av toalett til klagefristen har gått ut 1. april. Vi har ingen tro på at det kommer noen klager, men vi ønsker å holde en lav profil fram til svaret er endelig. Håpet er at jeg fra midten eller slutten av april får ha unger fra de forskjellige Park Acadamybarnehagene ute hele dagen, men full oppstart blir antageligvis ikke før i september. I det minste begynner planene å bli mer konkrete, og jeg får gjøre mer av det jeg kom hit for. Neste oppdatering kommer senest om to uker, da har vi flere planer rundt videre framdrift på plass